Dorte Schøning

Der er ikke noget så smukt og livsbekræftende som et menneske der mærker og vibrerer sin inderste kerne og bliver sit eget inderste lys.

Jeg har altid interesseret mig for de mekanismer der opstår i og blandt mennesker. Jeg er meget optaget af hvordan vi som mennesker opfatter os selv og andre, og af hvordan vores følelser, tanker, indre overbevisninger og adfærd hænger sammen og påvirker os hver dag og gennem livet. Via mit arbejde hvor jeg hver dag hjælper med at sætte forandringsprocesser igang, møder jeg ofte mennesker som sidder fast i uhensigtsmæssige tanke og handlemønstre og som derfor oplever modgang, negativitet, lavt selvværd, en følelse af at ”gå ved siden af sig selv” og derved forringet livskvalitet.

… Men, hvis ”det” som giver oplevelsen eller følelsen af modgang opfattes som et signal, et budskab frem for noget generende, og hvis det modtages på en accepterende og medfølende måde, og med nysgerrighed, så er der grobund for at forvandle, for at skabe forandring ved at lære sig selv at kende og derved få åbnet op til og for den indre power.

For mig er psykoterapien som en nøgle til en lås ind til et skattekammer af erkendelser, som er altafgørende for at kunne blive og være sig selv.
Ofte har vi så brug for at øve os, men øvelse gør som bekendt mester.

For mig er psykoterapien som en nøgle til en lås ind til et skattekammer af erkendelser, som er altafgørende for at kunne blive og være sig selv.

Ofte har vi så brug for at øve os, men øvelse gør som bekendt mester.

Min baggrund:
Jeg er uddannet ID-Psykoterapeut hos Ole Vadum Dahl i Silkeborg. ID-Academy er Nordens største institut for psykoterapi, coaching, mindfullnes og selvudvikling. Uddannelsen er helhedsorienteret og inkluderer:

  • Krop, sind og ånd
  • Psykologi og fysiologi
  • Psykologi og sociale forholdPsykologi og spiritualitet
  • Uddannelsen er 4-årig og internationalt anerkendt.
  • Uddannelsen er 4-årig og internationalt anerkendt.

Hos ID-Academy er jeg også gennem en 2-årig uddannelse blevet Spirituel mentor. Denne uddannelse er en sådan, som i høj grad handler om træning i at genopdage sit sande selv, og som er baseret på integral spiritualitet. Det vil sige at det inkluderer både krop, sind, sjæl og ånd, bygger bro mellem forskellige spirituelle traditioner, samt indeholder dybe og kraftfulde metoder hentet fra både moderne vestlig psykologi og fra østens enorme erfaring med meditation og bevidsthedsudvikling.

Endvidere har jeg gennem et to-årigt kursus i analytisk psykoterapi hos Misser Berg og Lisbeth Meyers Zacho, begge jungianske analytikere IAAP, fordybet mig særligt i psykens struktur og udvikling, typologi, komplekser, symboldannelse, arketyper, psykens iboende kreativitet og individuationsprocesser med mere. Den praktiske del af kurset har bestået af træning i tolkning af symbolik, såvel i livshistorier og hverdagssituationer som i drømme, billeder og film, som er vor tids mytiske univers.

Derudover har jeg et:
6 ugers kursus i meditation og mindfulness hos Henning Daverne
en uddannelse i TFT hos Henrik Severin Lund.
Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, og er i supervision hos en superviser/terapeut hver 14. dag.

For tiden er jeg igang med at uddanne mig til Jungiansk Analytiker.Følg mig på FaceBook

Her kan du deltage i dialoger og udtrykke meninger og erfaringerMød mig på Linkedin

Her kan du se min profil, samt mine business kontakter m.m.Mød mig på GoMentor

Her kan du se min GoMentor profil hvor du kan kontakte mig som mentor.