Via mit arbejde hvor jeg hver dag hjælper med at sætte forandringsprocesser i gang, møder jeg ofte mennesker som sidder fast i uhensigtsmæssige og ofte autonome tanke og handlemønstre og som derfor oplever modgang, negativitet, lavt selvværd, en følelse af at ”gå ved siden af sig selv” og derved forringet livskvalitet.

… Men, hvis ”det” som giver oplevelsen eller følelsen af modgang opfattes som et signal, et budskab frem for noget generende, og hvis det modtages på en accepterende og medfølende måde, og med nysgerrighed, så er der grobund for at forvandle, for at skabe forandring ved at lære sig selv at kende og derved få åbnet op til og for den indre power.

I langt de fleste tilfælde kommer alt vores bøvl som mennesker fra fortidens, barndommens skemaer, som bliver aktiveret om og om igen i alle de sammenhænge vi befinder os i.
Og for mig er psykoterapien, samtalerne, samværet, øvelserne vi laver sammen, som en nøgle til en lås ind til et skattekammer af bevidsthed, traumeforløsninger, erkendelser, og nye redskaber og handlemåder som er altafgørende for at kunne blive og være sig selv.

Når erkendelserne kommer, har vi som mennesker så for at brug for at øve os i at tænke og handle anderledes, men øvelse gør som bekendt mester, og med en god terapeut der er med i processen sker forvandlingen, transformationen i netop dit liv.

Min personlige baggrund i forhold til psykoterapi
Jeg har som menneske oplevet mange svære ting, som jeg i dag kan se, at jeg allerede tidligt i mit liv havde symptomer på, men som andre og jeg selv ikke dengang forstod. Ting og situationer i mit liv som senere viste sig at have været meget traumatiserende for netop mig.

Temaer som tilknytning, grænser, selvtillid og selvværd har jeg derfor været nødsaget til at arbejde med som voksen, og det har ikke altid været morsomt, til tider yderst vanskeligt og hårdt, men alt i alt har det været et spændende og givende arbejde som har bragt mig langt.

  Siden du læser med her på min side overvejer du måske om du skal vælge at starte op på eller fortsætte din egen forandringsproces?

  Terapi er for alle og til alle tider, og kræver ingen forudsætninger.
  Ønsker du en andens hjælp, til din egen transformation, må du finde et menneske der virkelig duer at tale med, et menneske du har kemi med og som du føler dig tryg ved. Alle undersøgelser peger på at hovedeffekten af terapi, ja næsten helt op til 80 procent i forhold til at terapien forandrer, handler om at føle sig mødt og rummet i en tryg relation. Dernæst skal du bare komme som du er, have tillid til processen og viljen til at kaste dine kræfter ind i den.

  Det er dig selv der skal træne i dit mentale, kropslige og sjælelige fitness center, for at opbygge nye tanker, følelser, mønstre, ny adfærd, og din terapeut er din kærlige træner og sparringspartner.

  Orker du ikke at gå i gang med at ”træne”, så er samtaler en god måde at spilde tid og mange penge på, det kan sagtens sammenlignes med at være som et dyrt fitness abonnement der giver dig adgang til personlig træning, alle mulige hold og øvelser, men som du ikke anvender. Du skal ville det.

  Gør terapi ondt?
  Ja, det kan det godt gøre, for du kommer højst sandsynligt til at mærke gamle undertrykte og hjemløse fornemmelser af svigt, tristhed, skam, vrede, sorg og alle mulige andre følelser og stemninger. Du vil også møde forskellige former og dele af dig selv, som driller dig og næsten lever sit eget liv, og som du forsøger at undgå at komme i kontakt med i det daglige, gennem forskellige forskydninger fortrængninger og overspringshandlinger.

  Men det der ligger i vores ubevidste og som vi ikke ønsker at se på og at komme i kontakt med, henvender sig alligevel til os som mennesker hver eneste dag i små eller i større glimt, og præger vores hverdag… så hvorfor ikke tage dig af dig selv, få ryddet op og sat på plads. Hvor længe vil DU vente?

  Du finder vejen
  Min erfaring er at det indre arbejde aldrig slutter, når det først er begyndt, for man kan ikke gøre bevidsthed ubevidst igen, og forskellige livs situationer og faser er brolagt med erkendelser…
  Men man kan faktisk komme til at holde af at gå vejen, når man da begynder at opdage de fleste og største huller og lærer at bevæge sig smidigt, klogt og kærligt, så man ikke længere er så tilbøjelig til at snuble og falde i hullerne, eller at man når dertil at man tager en helt anden og smukkere vej.
  Det er fantastisk at blive navigatør og mester i sit eget liv.

  Min faglige baggrund i forhold til psykoterapi:
  I forhold til det faglige har jeg 10 års træning og erfaring som privatpraktiserende terapeut, og endvidere som socialfaglig medarbejder i det offentlige med psykoterapeutisk baggrund inden for det socialpsykiatriske felt, samt forskellige uddannelser og kurser:

  ID-psykoterapeut:
  Jeg er uddannet ID-Psykoterapeut hos Ole Vadum Dahl, ID-Academy.

  ID-Academy er Nordens største institut for psykoterapi, coaching, mindfulness og selvudvikling. Uddannelsen er helhedsorienteret og inkluderer:

  • Krop, sind og ånd
   • Psykologi og fysiologi
   • Psykologi og sociale forhold, Psykologi og spiritualitet
   • Uddannelsen er 4-årig og internationalt anerkendt.

  Spirituel Mentor:
  Hos ID-Academy har jeg også været gennem en 2-årig uddannelse som Spirituel Mentor. Denne uddannelse er en sådan, som i høj grad handler om træning i at genopdage sit sande selv, og som er baseret på integral spiritualitet. Det vil sige at det inkluderer både krop, sind, sjæl og ånd, bygger bro mellem forskellige spirituelle traditioner, samt indeholder dybe og kraftfulde metoder hentet fra både moderne vestlig psykologi og fra østens enorme erfaring med meditation og bevidsthedsudvikling.

  Se mere på ID-ACADEMY

  Jungiansk Psykoterapeut:
  Jeg er tæt på færdig med en 7-årig Uddannelse som Jungiansk analytiker. Optakten har været et to-årigt kursus i analytisk psykoterapi hos Misser Berg og Lisbeth Meyers Zacho, begge jungianske analytikere IAAP.
  Her har jeg fordybet mig særligt i psykens struktur og udvikling, typologi, komplekser, symboldannelse, arketyper, psykens iboende kreativitet og individuationsprocesser med mere. Den praktiske del af kurset har bestået af træning i tolkning af symbolik, såvel i livshistorier og hverdagssituationer som i drømme, billeder og film, som er vor tids mytiske univers.

  Gennem hele uddannelsen beskæftiger vi os som studerende gennemgående med ovenstående, samt en del med psykodynamisk teori og forståelse. Uddannelsen byder blandt andet for blot at nævne lidt, på et års observationer af baby og babys udvikling sammen med mor og far, fødsel, tilknytning, opvækst, skyggesider, traumer og traumebehandling, komplekser, neuroser, livets overgange, spiritualitet, religion, identitet, symboler, transformation, forståelse af selvet, terapeutens rolle, overføring og modoverføring, og indeholder 400 klient øve timer, 300 egen analyse timer og 100 supervisionstimer.
  Den Jungianske analytiker uddannelse er international og går for at være den længste og mest detaljerede psykoterapeut uddannelse der fås i Danmark.

  Se mere på cg-jung-institut-kbh

  Meditation og Mindfulness instruktør i tre trin.
  Det første trin som er indledende, er ”Mindfulness Practitioner”, som indeholder:

  • Videnskabelig baggrund og forskning
   • Hjernen og hjernens fysiologiske elasticitet
   • Grundlæggende meditation og meditationstyper
   • Yoga – Mindfulness Yoga og kroppens balance
   • Vejrtrækning – øvelser, teknikker og teori
   • Bevidst Nærvær
   • Observation og krop og sind – ydre og indre opmærksomhed
   • Nysgerrighed – Observation – Accept og Kærlig Venlighed (NOAK modellen)
   • Selvindsigt
   • Forebyggelse og lindring af stress
   • Bedre håndtering af tankemønstre og følelser
   • Styrkearbejde
   • Mindfulness i din hverdag
   • Venlig og medfølelse (også over for dig selv)
   • Kost og kostens betydning for dig
   • Hvordan guider du en meditation
   • Hvordan formidler du mindfulness videre

  Trin to som er ”Life and mindfulness advanced practitioner”:

  • Seneste og nyeste videnskabelig forskning
   • Hjernen og hjernens fysiologiske elasticitet
   • Hjertets betydning og balancering
   • Dybere ned i mindfulness principperne
   • Flow yoga
   • Teori U
   • Kroppens betydning og ressourcer
   • Livsbevidsthed
   • Selvindsigt
   • Sammenhæng
   • Heartfulness
   • Hvordan fastholder du din praksis

  Sidste trin hedder ”Life and Mindfulness Educator” og foregår i Portugal i påsken 2020.

  Se mere på Akademiet for Mindfulness og Livsbevidsthed

  Derudover arbejder jeg med en baggrund i:

  • En Tankefeltterapeut uddannelse hos Henrik Severin Lund.
  • Et 6 ugers kursus i meditation og mindfulness hos Henning Daverne.
  • En et års Coaching uddannelse hos Stine Sølvsted Christoffersen
  • Et kursus i mentalisering hos Center for Mentalisering
  • En søvnvejlederuddannelse hos Metacare

  Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, og arbejder ud fra Dansk Psykoterapeutforeningens etiske retningslinier.

  Se mere på Dansk Psykoterapeutforeningens hjemmeside.

  • Jeg har tavshedspligt.
  • Jeg modtager supervision hos Jungiansk superviser Misser Berg.